Produkter

Tvåledarsystem

Tvåledarsystem används främst där ett stort antal smörjpunkter behöver smörjas med fett.

Läs mer

Typiska användningsområden är tung processindustri med många smörjpunkter, såsom:

 • Pappers och massaindustrin
 • Stålindustrin
 • Sågverk
 • Värmeverk
 • Gruvor
 • Återvinningsanläggningar

Med andra ord i applikationer där det är viktigt att undvika dyrbara, smörjrelaterade driftstopp. Systemet består av två stamledningar som ansluts till grenledningar och bottenplattor med fettdoserare som är anslutna till smörjpunkterna. Pumpen matar fett växelvis till de två ledningarna genom en växelventil. Doserarna matar ut en reglerbar mängd smörjmedel till smörjpunkterna.

Assalub erbjuder driftsäkra tvåledarsystem för tuffa förhållanden

Assalubs tvåledarsystem är utvecklat för användning under tuffa förhållanden. Doserarna tillverkas i förzinkat stål men kan också levereras i syrafast stål (AISI 316) för speciellt krävande miljöer. Våra tvåledarsystem kan omfatta mer än 1 000 smörjpunkter. Systemen utrustas med Assalubs tryckluftsdrivna fettpump och styrs antingen av en styrcentral för en eller flera maskiner eller av en i den smorda maskinen befintlig processdator.

Fördelar med tvåledarsystem:

 • Hög driftsäkerhet
 • Kostnadseffektivt
 • Mycket mindre tendens till separering av fettet än i andra system
 • Flexibla system, enkla att öka eller minska antalet smörjpunkter vid exempelvis ombyggnader av maskiner
 • Enkla att underhålla, reparera och felsöka
 • Samma system har ett mycket brett doseringsområde

Du kan även utforska vårt utbud i katalogen. Välkommen att kontakta oss!