Produkter

Cirkulationssystem

Ett cirkulationssmörjsystem smörjer snabblöpande, hårt belastade lager, växellådor och lager i behov av värmeavledning. Systemen används i allt från pappers- och stålindustri till värmeverk. Assalub har stor kunskap och erfarenhet inom cirkulationssystem och hjälper dig att skräddarsy en lösning till just din verksamhet. I ett cirkulationssystem har varje smörjpunkt en returledning så att oljan kan flöda tillbaka till tanken för att avluftas, avvattnas, kylas och filtreras för att därefter pumpas ut till lagren igen.

Läs mer

Pumpar i cirkulationssystem

Ett cirkulationssystem utgörs av ett pumpaggregat med tank, filter och kylare, ett rörsystem samt en flödesmätare för varje smörjpunkt. Systemet styrs i regel av ett separat elektroniskt styrsystem, men kan även styras över den smorda maskinens PLC. Varje smörjpunkt har – förutom ett inlopp – även en returanslutning så att oljan kan flöda fritt genom lagerhuset eller växellådan. I rörsystemet mellan tank och flödesmätare upprätthålls ett konstant tryck. Tryckfallet över flödesmätarna blir då också konstant, vilket är en förutsättning för ett jämt flöde till varje lager.

Pumpen går kontinuerligt. Den olja som kommer i retur från lagren har upptagit föroreningar, värme och kanske fukt. Därför filtreras den, kyls och om applikationen innebär att olja även upptar fukt, avfuktas också oljan.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om cirkulationssystem!

Assalub erbjuder om- och nybyggnation av cirkulationssystem

Assalub har lång och gedigen erfarenhet av om- och nybyggnation av oljecirkulationssystem såsom:

  • Nyinstallationer, planering, konstruktion och montage
  • Flödesmätarbyten
  • Byte av tankar och pumpstationer
  • Om- och tillbyggnation av tryck- och returrör

Vi samarbetar med FluidHouse som tillverkar kanske världens modernaste oljecirkulationsaggregat. Jämfört med traditionella aggregat kan man med dessa minska tankstorleken med upp till 70 %.

Vår huvudleverantör av flödesmätare är Kytölä, som vi har ett mångårigt samarbete med och där deras ovalhjulsmätare har blivit vår och många kunders favorit. Vissa modeller kan servas och repareras under drift tack vare en bypass/service-ventil.