Produkter

Påfyllningsplatta, manuell

art.nr: 101816

Ersätter doserare på de ställen där man vill kunna direktsmörja de anslutna lagren med en smörjspruta.
Material Aluminium