Produkter

Pumpar med tillbehör

Assalub utvecklar och tillverkar egna pumpar med tillbehör för såväl industrianläggningar som för rostskydd i fordonsindustrin. Du får en flexibel lösning med tillgång till flera decenniers erfarenhet, som resulterar i en slutprodukt av högsta möjliga kvalitet. Välkommen att kontakta oss när du söker pumpar med tillbehör!

Läs mer

Pumpar med tillbehör som kan skräddarsys efter dina behov

Behöver du en pump till din rostskyddsutrustning? Här hittar du tryckluftsdrivna pumpar med tillbehör som exempelvis:

  • Högtrycksslangar
  • Rostskyddsaggregat
  • Fatlock
  • Filter
  • Transportkärror.

Vi erbjuder pumpar för sprutning av rostskyddsmedel utan luftinblandning.