Produkter

CC1/CCWMon 20 – Styrcentral för WLubeMon & tvåledarsystem

art.nr: 102061

Styrcentralen CC1/CCWMon 20 både övervakar upp till 20 trådlösa flödesgivare och styr ett tvåledarsystem. Informationen presenteras och styrs enkelt och tydligt från en touch-skärm.

Styrcentralen larmar när någon av de övervakade smörjpunkterna har en temperatur eller flöde som ligger utanför inställda parametrar. Den larmar även när tryck inte uppnås i tid vid smörjning, fettfat snart är tomt, för högt resttryck och problem med tryckgivare.

Skärmen ger den viktigaste informationen på ett tydligt sätt, men om man ansluter ett USB-minne så kan man få mer detaljerad information om smörjningar, larm, flöde och temperatur.

Tillgängliga språk i styrcentralen är svenska, engelska och tyska.

Styrning

 • Inställbar pump och paustid
 • Tryckinställning
 • Alla inställningar är lösenordskyddade
 • Extrasmörjning
 • Manuell drift
 • Maskinstyrning
 • Driftindikering
 • Alarmutgång. Larmar vid:
 • Utebliven tryckkvittering under pumptiden
 • Låg nivå i fettfat
 • Tryckkvittering från fel linje
 • För högt resttryck
 • Fel på tryckgivare

Övervakning

 • Inställbar intervalltid
 • Inställbar max och min smörjmedelsmängd
 • Inställbar maxtemperatur
 • Larmutgång:
 • Smörjmängd utanför parametrar
 • Låg laddning i batteri
 • Kommunikationsproblem
 • Hög temperatur
 • Det är möjligt att ge varje smörjpunkt ett individuellt namn
 • Information om smörjmängder och temperaturer kan överföras till en PC och analyseras
 • Inställningarna för smörjpunkterna kan utföras i en PC och överföras till styrcentralen
Skyddsklass: IP 65
Dimensioner: 231x185x119 mm (BxHxD)
Vikt: 1,3 kg
Matning: 80-264 V AC, 47-63 Hz, 2 A vid 115 V AC - 1 A vid 230 V AC
Säkring primär: 2 A trög/250 V AC, brytförmåga 1 500 A vid 250 V AC
Säkring sekundär: 5 A trög/250 V
Utgångar: Larmutgång Potentialfri växlande kontakt
Driftindikering Potentialfri växlande kontakt
Maxlast per utgång 80 VA resistiv last 100 W induktiv last
Magnetventiler Inbyggd strömkälla 24 V DC Totalt max 4 A

Trådlösa flödesgivare – aluminium, POM (101976)
Trådlösa flödesgivare – syrafast stål, PEEK (101977)

Alternativa styrcentraler:
CCWMon 20 (102062), som bara övervakar upp till 20 trådlösa flödesgivare
CC1 Compact (102053), som bara styr ett tvåledarsystem