Produkter

Styrcentral CC4 Mk II

art.nr: 907447

PLC baserad styrcentral med touchdisplay i stabil plåtkapsling. Styrcentralen är mycket användarvänlig. Smörjningen kan enkelt följas och styras på den stora touchdisplayen i färg.

Styrcentral för upp till fyra smörjsystem. Styrcentralen kan konfigureras för att fungera med olika kombinationer av pumpcentraler och fettventiler. Centralen har många inställningsmöjligheter, förutom paustid, pumptid och tryck kan man även ställa in maximalt resttryck, extra tryckdrivningstid och utökad maskinstoppstid. Alla inställningar skyddas av lösenord. Styrcentralen har statistikfunktion med två räknare för antalet smörjningar, ett totalräkneverk och ett nollställbart räkneverk. I styrcentralen finns också funktioner för extrasmörjning och manuell drift. Styrcentralen har många övervakningsfunktioner och larmar då inställt tryck inte uppnås, låg nivå i fettfat, kortsluten tryckgivare, då tryckkvittering erhålles från fel linje eller vid för högt resttryck. Smörjningen kan styras via den smorda maskinen, s.k. maskinförregling. Styrcentralen är avsedd för Assalub undercentral 101780 men kan även användas tillsammans med undercentraler av annat fabrikat som har magnetventiler för 24 VDC.

Dimension 600x400x200 (BxHxD)
Vikt 20 kg
Skyddsklass IP 65
Matning 100-240 VAC 2,8-1,4 A 50-60 Hz
Utgång för larm potentialfri växlande kontakt
Utgång för driftindikering potentialfri växlande kontakt
Maskinförregling NO eller NC
Pumptid 1 – 9 999 sekunder
Paustid1 – 9 999 minuter
Tryck1 – 250 bar
Språkengelska eller svenska
Art.nr: 907447 (907498 Eng)