Produkter

Fettflödesmätning

Fettflödesmätning är en viktig process för att säkerställa att rätt mängd smörjmedel tillförs i industriella applikationer. Genom att noggrant övervaka flödet av smörjmedel kan man förhindra maskinhaverier och säkerställa optimal prestanda. Vi på Assalub erbjuder två effektiva produkter för fettflödesmätning: LubRight och LubMon.

Läs mer

Fettflödesmätare förklarad

En fettflödesmätare är en viktig enhet som används för att mäta flödet av fett i olika maskiner och system. Noggrann smörjning är nödvändig för att upprätthålla effektiviteten och livslängden hos mekanisk utrustning. Fettflödesmätaren ger exakt realtidsdata om mängden fett som levereras, vilket säkerställer att maskinerna får rätt mängd för att fungera optimalt. Utan korrekt smörjning kan utrustningen drabbas av ökat slitage, vilket leder till kostsamma reparationer och stillestånd. Genom att integrera en fettflödesmätare i din underhållsrutin kan du uppnå en balans som förbättrar maskinprestanda och tillförlitlighet.

Fettflödesmätaren fungerar genom att övervaka flödet av fett och ge återkoppling om rätt mängd används. Denna information hjälper till att justera smörjscheman och mängder för att matcha maskinernas behov. Fettflödesmätare används inom en rad olika industrier, inklusive tillverkning, bilindustrin och byggsektorn, där maskinens drifttid är avgörande. Den data som tillhandahålls av fettflödesmätare kan integreras i underhållshanteringssystem, vilket möjliggör proaktivt underhåll och minskar risken för oväntade haverier.

Varför är det viktigt att övervaka din smörjning?

Övervakning av smörjning är viktigt av flera skäl. För det första säkerställer det att maskiner fungerar smidigt och effektivt, vilket minskar risken för mekaniska fel. Korrekt smörjning minimerar friktion mellan rörliga delar, vilket inte bara förbättrar prestandan utan också förlänger utrustningens livslängd. För det andra hjälper noggrann smörjhantering till att minska underhållskostnaderna genom att förhindra över- eller under-smörjning, vilket båda kan orsaka betydande skador på maskiner.

Dessutom bidrar optimal smörjning till energieffektivitet, eftersom väl smorda maskiner kräver mindre energi för att fungera. Detta resulterar i lägre driftkostnader och stödjer miljömässig hållbarhet genom att minska energiförbrukningen. Vidare bidrar det till att upprätthålla en säker arbetsmiljö, eftersom maskiner är mindre benägna att drabbas av plötsliga haverier som kan utgöra risker för operatörerna.

Kontakta Assalub

För de som vill förbättra sina smörjningsprocesser och säkerställa optimal prestanda för sina maskiner, överväg att integrera fettflödesmätare som LubRight och LubMon i din underhållsrutin. Kontakta Assalub för mer information om hur våra produkter kan möta dina smörjningsbehov. Besök vår webbplats eller ring oss för att lära dig mer om våra avancerade fettmätningslösningar.

Våra två segment


LubRight är en sofistikerad fettmätningslösning designad för noggrann realtidsmätning av fettflöde. Denna produkt är konstruerad för att erbjuda korrekt information om smörjmedelsdistribution, vilket säkerställer att maskiner får rätt mängd fett. LubRight har flera viktiga egenskaper:

  • Realtidsmätning av fettflöde
  • Enkel integration i befintliga system
  • Robust konstruktion för industriellt bruk
  • Med LubRight kan du noggrant övervaka smörjningsprocesser, minimera risken för maskinhaverier och förbättra driftseffektiviteten. LubRights design möjliggör smidig integrering i olika system, vilket gör den till ett mångsidigt val för olika industriella tillämpningar.


    LubMon är en annan avancerad produkt för fettmätning, med fokus på övervakning och kontroll av smörjmedelsflöde. Den erbjuder omfattande övervakningsfunktioner som hjälper till att upptäcka avvikelser tidigt och upprätthålla konsekvent smörjning. Viktiga egenskaper hos LubMon inkluderar:

  • Avancerad övervakning av smörjmedelsflöde
  • Möjlighet att ställa in larm för avvikelser
  • Användarvänligt gränssnitt
  • LubMon säkerställer att du har full kontroll över smörjningsprocessen, vilket möjliggör proaktivt underhåll och minskar risken för smörjningsrelaterade problem. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att använda, vilket gör att operatörer snabbt kan anpassa sig till dess funktioner och utnyttja dess kapacitet för optimal maskinprestanda.