Produkter

Pumpcentral, eldriven

I alla lokaler finns inte tillgång till tryckluft. Standardpumpcentralen kan då inte användas. Den central som då används innehåller en robust fettpump driven av en enfas- eller trefasmotor. Den eldrivna fettpumpen tömmer inte fettfatet på samma effektiva sätt som den tryckluftsdrivna pumpen. Läs mer om pumpen här.

500 V 3-fas. 50 Hz.
Pumpcentral, eldriven 1/4-fat Art.nr: 101809
Pumpcentral, eldriven 1/1-fat Art.nr: 101949