Produkter

LubeRight

LubeRight är ett smart handsmörjningssystem som ger dig ett smidigt helhetsgrepp om den manuella smörjningen. Få mer exakt smörjning, minska driftstopp och öka utrustningens livslängd. Ingen mer feldosering av fettmängd eller missade smörjpunkter! Presentation

Läs mer

Få snabbare och smidigare smörjning

Jämfört med traditionell handsmörjning, erbjuder LubeRight följande fördelar:

  • LubeRight identifierar varje smörjpunkt och visar den rätta mängden fett som ska doseras. Exaktare smörjning ger lagren längre livslängd.
  • Systemet bekräftar varje smörjpunkt och förhindrar att punkter glöms bort.
  • Systemet ger möjlighet till historisk uppföljning av varje smörjpunkt.

Hur använder man LubeRight smörjsystem?

Varje smörjpunkt utrustas med en transponder (en bricka med ett inbakat datachip). Chipet har ett unikt id-nummer så att systemet kan känna igen smörjpunkten. Mängden fett som ska matas in i smörjpunkten finns lagrat i fettmätarens minne och visas på displayen. Fettmätarens minne registrerar den verkliga mängden som matas in.

Efter smörjrundan för man över informationen till en PC. Dataprogrammet visar hur mycket fett som doserats in i varje smörjpunkt och eventuella avvikelser mot angivna värden. Systemet varnar tydligt om t.ex. en smörjpunkt har glömts bort. Genom historiska data kan man dessutom följa upp och ha kontroll över varje enskild smörjpunkt.

LubeRight ger användaren överblick över allt manuellt smörjarbete och en större säkerhet i underhållsarbetet. Risken för oplanerade driftstopp minskas effektivt. Med andra ord gör LubeRight handsmörjningen helt tillförlitlig.

Så här fungerar LubeRight, steg för steg

LubeRight-programmet installeras på datorn. I programmets administrations-del
lägger man upp alla data om respektive smörjpunkt: namn, grupp, smörjmängd,
intervall, smörjmedel och rondordningsnummer.Till varje smörjpunkt kopplas en
specifik tranponder. Sedan monteras smörjnipplarna med sina transpondrar på
smörjpunkterna. Därefter är systemet klart för användning.

Anslut fettmätaren och för över veckans smörjningar

Vid smörjning går man in i programmets schemadel och kan se vilka smörjningar
som programmet planerat för aktuell vecka. Man ansluter fettmätaren till datorn
och för över veckans smörjningar. Då man ansluter fettmätarensmunstycke till
smörjnippeln läser fettmätaren av smörjpunktens identitet och den planerade
smörjmängden visas på fettmätarens display. Under smörjningen räknas mängden
på displayen ned, man slutar smörja då displayen visar 0. Den exakta mängden fett
som varje smörjpunkt smorts med lagras i fettmätarens minne.

Datorn informerar om missade smörjpunkter

Då man smort ronden färdigt ansluter man åter fettmätaren till datorn och för över
den utförda smörjningen till datorn. Man ser då direkt om man råkat missa någon
smörjpunkt och kan gå ut och smörja den. Då alla smörjpunkter blivit korrekt smorda
blir hela listan grön. Därigenom kan man vara säker på att man gjort sitt dagsverke!
I datorn kan man sedan för varje enskild smörjpunkt se när den blivit smord och
med hur mycket fett.