Produkter

Montage

Assalub erbjuder installation och montage av alla typer av centralsmörjsystem. De komponenter som installeras är rör (rörbockning), kopplingar, pumpcentraler, styrcentraler och doseringsventiler/flödesmätare. Våra kunniga montörer utför arbetet på plats hos dig, alltid med nära dialog och hög noggrannhet för bästa resultat.

Läs mer

Nybyggnation och underhåll av befintliga system

Vi bygger nya, bygger ut befintliga och servar och reparerar redan installerade centralsmörjsystem. Först besöker vi dig och går tillsammans igenom vad du vill ha utfört, sedan projekterar vi och skickar en tydlig offert. Vid order planeras arbetet med montagechef och projektsamordnare. Våra resemontörer utför sedan arbetet på plats på din anläggning.

Vi tar oss an både stora som små projekt, där projekttiden varierar från en dag till flera månader. Komponenterna vi installerar, samt deras funktion:

  • Rör för transport av fett/olja
  • Kopplingar för att koppla ihop rören
  • Pumpcentraler används till att distribuera smörjmedlet genom rören till smörjpunkterna via doserare/flödesmätare.
  • Styrcentral används till att styra smörjsystemet

Komplett utrustning för ett centralsmörjsystem med optimal prestanda

I vår produktkatalog kan du beställa komponenter för ett komplett system, såväl som enstaka delar till din anläggning. Vi erbjuder allt från rörhållare och insexpluggar, till installationsdetajer för aggressiva vätskor. Våra kopplingar och rör finns i förzinkat och syrafast stål.

Assalubs erfarna montörer hjälper dig gärna om du har frågor eller om du är osäker på vilken komponent du behöver. Välkommen att kontakta oss!