Produkter

Fettdoserare FZ

Art.nr. Typ Antal utlopp Dosering g/cykel*
101728 GD 012 FZ 20,15-0,70
101730 GD 011 FZ 10,30-1,45
101732 GD 12 FZ 20,25-1,25
101734 GD 11 FZ 10,50-2,55
101736 GD 22 FZ 20,7-4,5
101738 GD 21 FZ 11,5-9,0
*Fettdensitet: 0,88 g/cm³
Cykel = två pumpstarter
GD011 och GD012
GD11 och GD12
GD21 och GD22