Installation & Service

Installation & service av centralsmörjsystem

Vi erbjuder installation och service av alla typer av centralsmörjsystem. Vill du bygga ett nytt, utöka ditt befintliga eller reparera ditt centralsmörjsystem? Oavsett vad du behöver finns Assalubs kunniga montörer alltid till hands för dig!

Vi utför bland annat följande tjänster:

  • Nymontage av smörjsystem – en- och tvåledarsystem.
  • Installation/montage av oljecirkulationssystem.
  • Installation/montage av pumpar för olja och fett.
  • Installation/montage av rörsystem.
  • Installation/montage av slangupprullare.
  • Luft- och vattenrörsdragning.

Vi utför även service av alla ovannämnda komponenter och system, både gamla och nya. På vår sida Montage kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.