Produkter

Enledarsystem

Principen i enledarsystem går ut på att smörjmedel pumpas automatiskt genom en enda ledning till fördelarblock med doserare i olika storlekar som fördelar oljan till smörjpunkterna. Enledarsystem är enkla till sin uppbyggnad och flexibla om någonting behöver ändras. Systemen användes främst för oljor och flytfetter.

Läs mer

Fördelar med enledarsystem

  • Lätt att förstå, installera och underhålla
  • Kan pumpa långa sträckor och inom ett brett temperaturområde
  • Flexibelt
  • Hög driftsäkerhet
  • Enkelt att expandera

Assalub erbjuder moderna enledarsystem som ger säker och effektiv smörjning

Vi har flera decenniers erfarenhet av enledarsystem för smörjning inom industrin. Våra robusta system är kombatibla med många typer av smörjmedel, är tillförlitliga och fortsätter att fungera även om en smörjpunkt skulle blockeras. Bläddra i vårt utbud av styrcentraler, doseringsventiler, pumpenheter m.m. och kontakta oss om du har frågor!