Produkter

Pumpcentral, tryckluftsdriven

art.nr: 101800

Assalubs tryckluftsdrivna pump är utvecklad för tvåledarsystem och har ett tryckförhållande (luft/fett) på 1:65. Pumpen är försedd med en intern returkanal. Returfettet kan därmed ledas tillbaka till fettfatet och återanvändas. Genom att använda vår ”väl tömt” teknik töms fettfatet så när som helt. (Läs mer om ”väl tömt” nedan). I jämförelse med konventionella fatpumpar innebär detta en väsentlig besparing av fett, tid och miljö. Pumpcentralen innehåller all erforderlig utrustning såsom luftberedningsenhet, slangar och en separat undercentral med växelventil. Undercentralen innehåller tre magnetventiler för luft för manövrering av pump och växelventil.

Typ:Art.nr:
Pumpcentral för 1/1-fat 101800
Pumpcentral för 1/4-fat 101801

Att tömma ett fettfat med en konventionell fatpump med följelock är inte möjligt. Normalt är att 5-30 kg fett blir kvar i fatet eftersom pumpen inte förmår att suga upp det sista. Till skillnad från andra pumpar monteras Assalubs fatpump ovanpå följelocket och följer med detta ned allteftersom fettnivån sjunker i fatet. Se figur 1. Pumpens tyngd och luftmotorns vibrationer i kombination med det vakuum som uppstår under följelocket gör att detta förhindras fastna eller hänga upp sig.
Med vårt miljövänliga pumpkoncept är det möjligt att tömma ett fat så gott som helt. När fatet är tömt sitter följelocket dikt mot fettfatets botten och lossas med hjälp av tryckluft. Se figur 2.

Pumptyp16-20 kg hink 1/4-fat 1/1-fat
1:65 med fettretur 01020950102094 0102093
1:6 -0102100 0102100
Fatlock 0102019 0102111 0102110
Följelock 0102202 01021420102116