Produkter

Progressivsystem

Ett progressivsystem är ett automatiskt smörjsystem för fett. Progressivfördelarna matas antingen från en elmotordriven flerledarpump, så kallad lubrikator, eller från en tryckluftsdriven fatpump. Progressivfördelaren delar upp fettmängden i lika eller olika fettmängder till de olika smörjpunkterna.

Läs mer

Assalub erbjuder progressivsystem med hög prestanda även i tuffa förhållanden

  • Ger pålitlig och jämn smörjning
  • Enkel systemövervakning
  • Enkelt sätt att fördela en fettmängd

Du hittar även vårt produktprogram i katalogen.