Produkter

Fettdoseringsutrustning

I produkter som monteras på löpande band tillförs ofta en liten mängd smörjmedel på glidytorna vid monteringen. Med Assalubs CVM- och ACV precisionsdoserare får du tillförlitlig fettdoseringsutrustning som ökar driftsäkerheten och ger minskat behov av underhåll.

Läs mer

En luftdriven fatpump används för fettdoseringsutrustningens doseringsventiler

För att undvika onödig hantering av fettet används Assalubs luftdrivna fatpump för att mata doseringsventilerna direkt från originalförpackningen. Fatpumpen tillsammans med vårt unika följelock tömmer behållaren helt. Fördelar med vår fettdoseringsutrustning:

  • Ökar produktiviteten och driftsäkerheten
  • Gör att maskinen får längre livslängd
  • Minskar energiförbrukning och slitage
  • Sparar tid tack genom minskat behov av underhåll

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!