Produkter

Progressivfördelare typ PFB för fett eller olja

Progressivfördelare typ PFB fördelar smörjmedel (olja eller
fett upp till NLGI 2) till ett flertal smörjpunkter från en
lubrikator eller en pump.

  • Robust konstruktion i förnicklat stål respektive rostfritt
  • Inslipade kolvar utan tätningar och utan fjädrar
  • Säker och noggrann utmatning
  • Utförande med funktionskontroll
Matrial: Förnicklat stål
Smörjmedel: Olja eller fett upp till NLGI 2
Max tryck: 20 MPa/2 900 psi
Max antal cykler / minut: 200
Utmatning / utlopp & cykel: 0,13 cm³
Max temperatur: 160 °C

Progressivfördelare typ PFB fördelar smörjmedel till ett flertal smörjpunkter från en lubrikator eller en pump. Fördelaren har, beroende på storlek, 3-10 stycken kolvar som genom ett sinnrikt kanalsystem i blocket tvingas att arbeta i tur och ordning. Då en kolv av det genom inloppet (se fig, 1) inmatade smörjmedlet trycks mot ett ändläge i sin cylinder matas smörjmedlet framför kolvens motsatta ände ut genom ett av utloppen. När kolven nått sitt ändläge öppnas en kanal och nästa kolv upprepar det beskrivna förloppet. När alla kolvar på detta sätt gjort ett kolvslag fram och tillbaka har fördelaren fullbordat en cykel och doserat det inmatade smörjmedlet i lika delar genom samtliga utlopp. Förloppet fortsätter tills inmatningen upphör. Utmatningen är lika för alla utlopp – 0,13 cm³ / cykel.

Fördelarna har två utlopp per kolv (se fig. 2) som kan sammankopplas till ett utlopp (se fig. 3). Genom att avlägsna en plugg, A (se fig. 5) i blockets borrning, erhålls en dubbelt så stor utmatningsmängd, 2 x 0,13 cm³ = 0,26 cm³.

För smörjpunkter som kräver större smörjmedelsmängd kan dessutom två eller tre närliggande utlopp sammankopplas med ett block (se fig. 4). Genom att montera en induktiv givare istället för en cylinderpropp kan fördelaren och/eller ett helt smörjsystems funktion kontrolleras. Givaren känner av kolvens rörelse och ger en signal för varje fullbordad cykel. Den ansluts till en styrenhet eller PLC för styrning, övervakning och larm.

Rostfritt Art.nr:Förnicklat stål Art.nr:Antal kolvar Antal utlopp Mått A Vikt
906982 906761 3 660 mm/2.36” 0.6 kg/1.3 Ib
906983 906762 4875 mm/2.95” 0.8 kg/1.7 Ib
906984 906763 51090 mm/3.54” 1.0 kg/2.2 Ib
906985 906764 612105 mm/4.13” 1.2 kg/2.6 Ib
906986 906765 7 14 120 mm/4.72” 1.4 kg/3.1 Ib
906987 906766 816135 mm/5.31 1.6 kg/3.6 Ib
-906767 918150 mm/5.90” 1.8 kg/4.0 Ib
-906768 1020165 mm/6.49” 2.0 kg/4.4 Ib