Produkter

Enledarsystem för fett

art.nr: 906716

Ett enkelt, driftsäkert och prisvärt smörjsystem som består av en pumpstation, styrcentral och progressivfördelare. Tack vare att fettet pumpas direkt från fatet ut i systemet får man ett slutet system och undviker därmed att fettet förorenas.

Fördelar:

  • Driftsäkert.
  • Slutet system
  • Orginalförpackningen används, ingen fetthantering,
  • Funktionskontroll.
  • Tryckluftsdriven fatpump.
  • Minimalt fettspill.

Progressivsystemets princip:

Pumpcentral

Består av:
Fettpump utväxling 1:65, fatlock, följelock, fettfilter,
lågnivåbrytare, luftfilter/regulator, strypventil,
avstängningsventiler, slangar och blåspistol.

Typ:Vikt:Art.nr:
För 1/1-fat 26 kg101909
För 1/4-fat20 kg101933

Styrcentral CCL Alpha

PLC-baserad styrning för smörjsystem.
Funktioner:
Intermittent drift med inställningsbara tidsintervaller.
Maskinförregling, funktionskontroll, nivåkontroll.
Larm vid felfunktion och låg fettnivå.

Matningsspänning styrsystem: 230 V AC
Matningsspänning ingångar: 24 V DC
Effektförbrukning: 30 VA
Skyddsklass: IP 65
Mått B x H x D: 230 x 300 x 145 mm
Vikt: 3,5 kg

Progressivfördelar typ PBF eller PFG/PFM

Progressivfördelaren portionerar ut tillförd fettmängd, i lika
delar till smörjpunkterna. Varje smörjpunkt får därmed i tur
och ordning exakt rätt mängd. Genom att i blocket montera
en givare, som kopplas ihop med styrenheten, kontrolleras
fördelarblockets funktion och vid fel utlöses ett larm.

Smörjmedel: Fett upp till NLGI 2
Max tryck: 20 MPa/2 900 psi
Max antal cyklar per min: 200
Utmatning per utlopp och cykel: 0,13 cm³
Max temperatur: 160 °C