Produkter

Progressivfördelare typ PFG och PFM för fett eller olja

Dessa progressivfördelare delar upp och fördelar tillförd fettmängd i bestämda delar, som därefter matas till de anslutna smörjpunkterna. Därigenom kan en smörjpump betjäna ett stort antal smörjpunkter. Genom progressivfördelarens konstruktion och funktion kan ett smörjsystems funktion och utmatningsmängder kontrolleras och övervakas på ett enkelt och tillförlitligt sätt.

En komplett fördelare består av minst 3 doseringselement samt inlopps- och slutelement. Varje doseringselement har en hydrauliskt styrd och driven kolv som mäter och matar ut det tillförda smörjmedlet. Utmatningsmängden bestäms av kolvens diameter och slaglängd. Fördelarelementens kolvar arbetar i progressiv följd efter varandra, vilket innebär att varje kolv kan göra sitt slag först sedan den föregående fullgjort sitt. Om en kolv förhindras att fullgöra sitt slag stannar fördelaren helt och smörjsystemet upphör att fungera. När samtliga kolvar i en fördelare gjort en fram- och återgående rörelse har fördelaren utfört en komplett cykel. Den fettmängd (cykelvolym) som måste tillföras för detta är beroende av antalet element och deras storlek d.v.s. varje elements kolvdiameter och slaglängd. Genom att övervaka rörelsen hos endast ett elements kolv i en fördelare kan hela fördelaren eller ett helt smörjsystem med en eller flera fördelare övervakas. En av kolven påverkad mikrobrytare eller induktiv givare ger elektrisk signal till en styrenhet eller räknare för varje fullgjord cykel

Funktion

Fig 1
Genom pumptrycket på kolvänden 4 tvingas motsatta kolvänden 1 att mata ut fett genom utlopp 1a. När kolv 4/1 fullgjort sitt slag har cylinderänden 4 fyllts med fett och pumptrycket övergår att påverka kolvänden 5.
Fig 2
Kolv 5/2 gör därefter sitt slag och fettvolymen under kolvände 2 matas ut genom utlopp 2a. Därefter startar kolv 6/3 och matar ut fettvolymen under kolvände 3 genom utlopp 3a. Kolvarna kommer därefter att röra sig i motsatt riktning med början hos kolv 4/1. En komplett cykel har fullgjorts när alla kolvar gjort ett fram- och återgående slag. I följande cykler upprepas det progressiva rörelseschemat.

Teknisk data, progressivfördelare PFG och PFM

Material: Stål
Ytbehandling: Elförzinkning
Arbetstryck: Min 1 MPa, max 20 MPa Min 145 psi, max 2 900 psi
Cykelfrekvens: Max 200/min (olja)

Elementstorlekar:

Utmatning per cykel och utlopp Antal utlopp Elementbeteckning*
0.1 cm³ 21T
0.2 cm³ 11S
0.2 cm³ 22T
0.4 cm³ 12S
0.3 cm³ 23T
0.6 cm³ 13S
0.4 cm³ 24T
0.8 cm³ 14S
0.5 cm³ 25T
1.0 cm³ 15S
0.6 cm³ 26T
1.2 cm³ 16S

* T-element = 2 utlopp
S-element = 1 utlopp med valbar anslutningssida

Dimensioner och vikter, progressivfördelare PFG och PFM

Storlek Längd L1 (mm) Längd L2 (mm) Vikt (kg) Antal utlopp
PF-2 - PF-6 84 98 1,8 2-6
PF-7 - PF-8 104 118 2,2 7-8
PF-9 - PF-10 124138 2,5 9-10
PF-11 - PF-12 144 158 2,9 11-12
PF-13 - PF-14 164 178 3,1 13-14
PF-15 - PF-16 184 198 3,4 15-16
PF-17 - PF-18 204 218 3,7 17-18