Produkter

Funktionskontroll

Med eller utan filter. Detta är en elektrisk flödeskontroll för övervakning av oljesmörjapparater med kontinuerlig matning.

Kontrollen monteras i en matarledning från smörjapparaten och anslutes till elektrisk alarmanordning.
Larmet aktiveras om oljeflödet upphör p.g.a. exempelvis tom behållare eller fel på
smörjapparaten eller dess drivmekanism.

Vikt utan filter: 1,1 kg
Vikt med filter: 1,5 kg
Typ:Art.nr:
Brytande, utan filter LTb 240-3
Slutande, utan filter LTb 240-4
Brytande, med filter LTb 240-5
Slutande, med filter LTb 240-6

OBSERVERA!

Funktionskontrollen säljs inte utan förskruvningar. Du måste därför kontrollera om du behöver förskruvningar för 6 mm eller 8 mm rör innan du beställer! Se förskruvningar nedan!