Produkter

Smörjapparat typ B

B-apparaten är avsedd för automatisk smörjning av maskiner samt även för att dosera smörjande vätskor. Det är en robust och driftsäker lubrikator som automatiskt ger rätt mängd smörjmedel till varje anslutet smörjställe.

B-apparaten finns med 1-18 utlopp och med två olika behållarstorlekar, 2,5 och 6,5 liter. Genom sammankoppling av två lubrikatorer och/eller i kombination med progressivfördelare kan antalet smörjställen flerdubblas.
Utmatningen är individuellt inställbar för varje utlopp, och vid direktdrivning proportionell mot den smorda maskinens hastighet.
Lubrikatorn har inga kulventiler eller fjädrar, vilket gör den till en mycket driftsäker apparat. Den har också absolut tillförlitlig utmatningskontroll genom att pumpelementen har läckageåtervinning.

Antal utlopp Behållarvolym, liter* Vikt i kg
BSP BSM
1-8 2,5 13 23
8-18 6,5 25 35

Motorer

Elektrisk data: acc. to IEC 34 – 1.
Fabrikat: Brook Crompton
Isolationsklass: F
Skyddsklass: IP55
Hz Spänningskod
Spänningar: 3 x 220-240/380-420 V 50 Hz 1
3 x 250-275/440-480 V 60 Hz 1
3 x 500 V 50 Hz 2
3 x 400/690 V 50 Hz 3
3 x 575 V 60 Hz 4
Övrigt* 9
Effekt, varvtal: 0.18 kW/1 370 rpm 50 Hz
0.21 kW/1 680 rpm 60 Hz
0.25 kW/2 810 rpm 50 Hz
0.28 kW/3 370 rpm 60 Hz

*Motorer av annat fabrikat, för andra spänningar, 1-fas, drift med stilleståndsuppvärmning, godkännande enligt Nema el ler CSA etc. på särskild begäran.