Produkter

Matarpump typ MP-2

Matarpump typ MP-2 är ett komplement till vår smörjapparat typ B. Den underhåller automatiskt konstant
oljenivå i smörjapparaten och gör denna därigenom så gott som helt tillsynsfri. Matarpumpen monteras på smörjapparatens ena gavel och drives av dennas pumpaxel
genom en kuggväxel. Pumpen anslutes till separat oljetank med två rörledningar, en tillopps- och en returledning.

Matarpumpen ger större säkerhet. Ingen risk för nerkörda lager genom bortglömd oljepåfyllning. Ingen förorening av oljan då hanteringen bortfaller.

Matarpumpen sparar tid. Övervakning och skötsel av smörjsystemet reduceras till ett minimum.

Matarpumpen ger lägre kostnader. Mindre slitage och ingen risk för korrosion genom atmosfären då smörjapparatens vitala, rörliga delar alltid arbetar i olja.

Matarpump utan handvev
Högerutförande LB286-4-R
Vänsterutförande LB286-4-L
Matarpump med handvev
Högerutförande LB286-5-R
Vänsterutförande LB286-5-L

Matarpumpens anslutningar har gänga ISO-G 3/8”. Följande rörkopplingar passar till anslutningarna:

Rörkopplingar, förzinkade, inkl. packning Art.nr:
För 12 mm rör 3201242
901062
För 15 mm rör 904012
904094
901062
För 16 mm rör 3201135
904094
901062