Produkter

BSP

Med spärrdrivning.
Inre utväxling: 1,75:1 eller 1:1
Spärrarmsutslag: 6-60°
Spärrimpulser: Max. 700/minut
Drivning på vänster eller höger sida.

Tekniska fakta – B-apparat

Ljudnivå

Ljudnivån understiger 70 dB(A)

Oljor

Smörjapparaten kan pumpa oljor och andra smörjande vätskor med max viskositet av ca. 600 cSt vid 40 °C. Högviskösa oljor och vätskor kan behöva förvärmas för att
kunna pumpas.

Prestanda

Kolvdiameter 9 mm (standard)
Max utmatning/pumpslag: 0,30 cm³
Max kontinuerligt mottryck: 12 MPa/1 700 psi
Max intermittent mottryck: 30 MPa/4 400 psi
Kolvdiameter 7 mm
Max utmatning/pumpslag: 0,18 cm³
Max kontinuerligt mottryck: 20 MPa/2 900 psi
Max intermittent mottryck: 30 MPa/4 400 psi

Inställning av oljeutmatningen

Max utmatning per slag för standardkolvar (9 mm) är ca 0,30 cm³. Genom uppskruvning av reglerskruven minskas utmatningen. Ett varv ändrar utmatningen ca 0,05 cm³. Reglerskruven har fyra spår för arreteringskulan. Vridning ett arreteringsläge (90°) ändrar således utmatningen ca 0,012 cm³. Regleringsskruven bör ej skruvas upp mer än ca 5 varv, vilket ger en minimiutmatning av ca 0,03 cm³ / pumpslag. Inställning av oljeutmatning kan ske innan smörjledningsrören ansluts till smörjpunkterna. Om apparaten drives för hand kan man med mätglas vid smörjrörsmynningarna ställa in oljeutmatningen mycket noggrannt.
Tillräcklig noggrannhet i inställningen erhålles normalt genom att räkna antalet droppar som passerar synglaset per tidsenhet. En droppe motsvarar, oberoende av oljan
viskositet, ca 0,03 cm³.