Produkter

Styrcentral, CCL Alpha

art.nr: 906716

Styrcentralen CCL Alpha styr och övervakar progressivsmörjsystem. Till styrcentralen kan nivåvakter och påfyllningspump anslutas för att erhålla automatisk påfyllning.

Funktioner:

  • Inställbar intervalltid och antal cykler.
  • Möjlighet till extrasmörjning.
  • Styrning via den smorda maskinen.
  • Utgång för driftindikering.
  • Utgång för larm, larmar vid för lågt smörjmedelsflöde eller vid låg nivå i behållare.
Definitioner:
Smörjintervall: =Tiden mellan två starter av smörjpump.
Cykel: =En smörjning av samtliga smörjpunkter.
Kapslingsklass: IP 65
Mått: 230×300×145 (B×H×D) mm
Matningsspänning: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Ström: 1,1 A
Utgångar: Pump, magnetventil: 100-240 V AC, max 25 W Driftindikering: 24 V DC, max 5 W Larm: Potentialfri kontakt, max 250 V AC, 30 V DC, max 1 A
Ingångar: 24 V DC
Inställningsområde: Intervalltid 1-32 767 minuter Cykler 1-32 767
Vikt: 3,5 kg