Produkter

Kvitteringsenhet

art.nr: 103027

En handhållen enhet för kvittering, kan även användas för registrering av
smörjpunkter i LubeRight.NET-programmet.
Visar identiteten av en smörjpunkt om den finns laddad i mätaren, annars visar den
transpondernumret för smörjpunkten.

I praktiken en LubeRight-mätare utan fettmätare.

Temp. område: -20 °C till +40 °C
Dimensioner BxLxD: 100x215x32 mm
Vikt: 385 g
Art.nr: 103027