Produkter

Digital fettmätare med antenn för kommunikation med transponder med traktorkoppling

art.nr: 0102510-3

För att använda LubeRight behöver man också programmet.
Finns även för traditionell nippel.

Visar hur mycket som är planerat för smörjpunkten. Mäter och registrerar hur mycket fett man pumpat i varje smörjpunkt. Visar det på displayen och överför det sedan till datorprogrammet. Kan även visa korta instruktioner. Man kan arbeta i fyra olika måttenheter (cm³, gram, oz & fl.oz).

Allt för att minska översmörjning och missade smörjpunkter för manuell smörjning.

Anslutning: Inv. ISO-G1/8
Max tryck: 70 MPa/10 000 psi
Flödesområde: 0-1 000 cm³/min
Temp. område: -20 °C – +40 °C
Art.nr. 0102510-3