Produkter

CVM-doserare

CVM-doserarna är moduluppbyggda och finns i tre olika storlekar: CVM-03, -10 och -50. Eftersom varje element har samma bredd kan de kombineras med varandra utan några begränsningar. Ett block kan max innehålla 4 st doserare som är ihopmonterade med två dragbultar.

TypCVM-03 CVM-10 CVM-50
Dosering cm³ / slag 0,05-0,30 0,20-1,20 0,50-5,0
Min. mediatryck 5,9 MPa/870 psi --
Arbetstryck, media 5,9-14,7 MPa/870-2 180 psi --
Max. mediatryck 20,6 MPa/2 980 psi --
Min. lufttryck 0,3 MPa/43 psi --
Arbetstryck, luft 0,3-0,7 MPa/43-100 psi --
Fett NLGI 0-2 --
Vikt, kg 1,4 1,51,6
Art.nr: 907033906504906508
ReservdelssatsArt.nr:
Till CVM-03 907082
Till CVM-10 907083
Till CVM-50 907084

Funktion, CVM-doserare

I viloläget (fig.1) är både luftkolven och matarkolven i sina övre lägen. Vid dosering (fig.2) trycksätts luftkolvens stora övre yta varvid sliden förbinder matarkolven med utloppet. Fettrycket kommer nu (fig.3) att driva ner matarkolven som då doserar ut den mängd fett som fanns i utrymmet under matarkolven. I fig. 4 är luftkolvens nedre sida trycksatt och den övre står i förbindelse med atmosfärstrycket. Sliden börjar då sitt returslag. Den suger tillbaka en liten del av den volym som den doserat.
Tack vare denna funktion bryts förbindelsen med den doserade volymen på ett droppfritt sätt. Nu påverkas matarkolvens båda ytor för det tryck som fettpumpen ger.
Då den nedre ytan är större än den övre, går matarkolven upp i sitt övre läge där den stoppas av ställskruven. På ställskruven inställs den volym som man vill dosera.

Måttskisser, CVM-doserare

Antal doserare ABCDragstångssats
21419482Art.nr: 907034
3188 141129Art.nr: 907035
4235188176Art.nr: 907036

Kopplingsschema för CVM

CVM-typH
CVM-03 104
CVM-10 128
CVM-50 176