Produkter

ACV-doserare

ACV-doserarna är moduluppbygda och tillverkas i tre storlekar; 001, 002 och 010. Modulerna monteras på en bottenplatta som finns i två utföranden – en gemensam
platta för storlekarna 001 och 002 och en för storlek 010. Bottenplattan för storlek 001 och 002 finns med plats för 2 – 7 st doserare.

Skall endast en doserare användas behövs ingen bottenplatta. Storlek 10:s bottenplatta finns med plats för 2, 3 eller 4 st doserare. Doserarens hus är tillverkat av aluminium och är avsett att dosera olja och fett. För andra medier såsom bindemedel, tryckfärg och vatten – kontakta Assalub AB.

TypACV-001 ACV-002 ACV 010
Dosering cm³/slag 0.005-0.12 0.01-0.21 0.04-1.2
Min. lufttryck 0.2 MPa/29 psi --
Arbetstryck, luft 0.2-0.7 MPa/29-100 psi --
Arbetstryck, media Max 3 MPa/440 psi --
Fett NLGI 0-2 --
Vikt, kg 0.45 0.45 1.6
Art.nr: 906514906515906516

Bottenplattor och täckplattor för ACV

ACV-001 ACV-002 ACV-010
Antal doserare Art.nr. Art.nr. Art.nr.
2906517 906517 906523
3906518 906518 906524
4906519 906519 906525
5906520906520-
6906521906521-
7906522906522-
Täckplatta907037907037907038

ACV-doserarens funktion

I viloläget (Fig. 1) är både pilotkolven och huvudkolven i sina övre lägen. Vid dosering (Fig. 2) trycksätts pilotkolven varvid den öppnar förbindelsen mellan huvudkolvens kammare och doseringsutloppet. Därefter (Fig. 3) trycksätts huvudkolven som pressar huvudsliden nedåt och som doserar ut den
mängd som finns i kammaren. När utdosering skett (Fig.4), tryckavlastas pilotkolven, som återgår till sitt övre läge och det smörjmedel som finns kvar i doseringsutloppet sugs tillbaks in igen, vilket förhindrar efterdropp.

Mått för ACV 001 och 002, mm

Antal doserare, N LAVikt, kg
284721,15
31121001,67
41401282,19
51681562,71
61961843,22
72242123,75

Mått för ACV 010, mm

Antal doserare, N LAVikt, kg
21431233,5
31961765,2
42492296,9

Kopplingsschema för ACV