Produkter

Styrcental CCS Alpha

art.nr: 907278

Styrcentralen styr och övervakar enledarsystem. Till styrcentralen ansluts tryckvakt för övervakning av trycket.

100-240 V AC

Egenskaper:

  • Inställbara pump- och paustider.
  • Möjlighet till extrasmörjning.
  • Maskinförregling.
  • Utgång för driftindikering.
  • Utgång för larm, larmar då inställt tryck ej uppnåtts under pumptiden, vid låg nivå i smörjmedelsfatet eller vid ständigt sluten tryckvakt.
  • Räknare för antalet smörjningar.

Definitioner:

Paustid: Tid från pumpstopp till pumpstart.
Tryckdrivningstid: Tiden från pumpstart till dess inställt tryck uppnåtts och pumpen stoppats.
Pumptid: Maximal tryckdrivningstid innan larm utlöses.
Smörjcykel: Tid mellan smörjningarna, dvs. tryckdrivningstiden och paustiden.

Skyddsklass: IP65
Dimension: 230x300x185 (BxHxD) mm
Matningsspänning: 100-240 V AC
Ström: 1,1 A
Utgångar: Pump: 24 V DC max 8 W
Avlastningsventil: 24V DC max 20W
Driftindikering: 24 V DC max 3 W
Larm: Potentialfri kontakt max 250 V AC / 30 V DC, 1A
Ingångar: 24 V DC
Inställningsområde:Pumptid: 1-32 767 s
Paustid: 1-32 767 min
Vikt: 4,2 kg