Produkter

Installationsdetaljer för oljeledningar

Rör 28×2 mm.
För rörlängd 50-100 meter.

Pos. Beskrivning Art. nr:
1GE 28 L ISO-G3/4 FZ 3201159
GE 28 L ISO-G1 FZ 3201134
2Rör 28x2 FZ 906979
3Rörhållare 428 3413004
4Skruv MCS 6x35 3402023
5T-mutter 902766
6O-ring 902767
7L-skena 902765
8T 28 L FZ 3201008
9G 28 L FZ 3201039
10W 28 L FZ 3201220
11Kulventil 1/2" 0230244
Kulventil 3/4" 0230245