Produkter

Påfyllningspump för fett till hävstångspumpar och lagerpåfyllare.

Komplett med fatlock för 16-25 kg hink eller 1/4-fat, fatförskruvning, utloppsrör och nippel. Pumpen kan tryckavlastas genom att hävstångsarmen förs upp till sitt översta läge.

Pumprör: Ø 35 mm
Mängd fett/pumpslag: 27-40 g
Ingående material:Förzinkat stål och mässing
Tätningar:Nitrilgummi
För hink: Art.nr: 0102124
Rörets längd:470 mm
Vikt: 5,2 kg
För 1/4-fat:Art.nr: 0102123
Rörets längd: 720 mm
Vikt: 6,6 kg