Produkter

Följelock ”Väl tömt”

Fatpumpen monteras ovanpå följelocket och följer med detta ned allteftersom fettnivån sjunker i fatet. Med detta koncept är det möjligt att tömma ett fat så gott som helt och man kan enkelt se fettnivån i fatet. Utförande i aluminium och nitrilgummi. Passar till rör med diameter 50 mm.

För 16-20 kg hink: Art.nr: 0102202
Diameterområde: Ø 265-295 mm
Vikt: 0,85 kg
För 25 kg hink: Art.nr: 0102485
Diameterområde: Ø 310-335 mm
Vikt: 1,1 kg
För 1/4-fat: Art.nr: 0102142
Diameterområde: Ø 340-360 mm
Vikt: 1,1 kg
För 1/1-fat: Art.nr: 0102116
Diameterområde: Ø 555-580 mm
Vikt: 2,8 kg

Att tömma ett fettfat med en konventionell fatpump med följelock är inte möjligt. Normalt är att 5-30 kg fett blir kvar i fatet eftersom pumpen inte förmår att suga upp det sista. Till skillnad från andra pumpar monteras Assalubs fatpump ovanpå följelocket och följer med detta ned allteftersom fettnivån sjunker i fatet. Se figur 1. Pumpens tyngd och luftmotorns vibrationer i kombination med det vakuum som uppstår under följelocket gör att detta förhindras fastna eller hänga upp sig. Med vårt miljövänliga pumpkoncept är det möjligt att tömma ett fat så gott som helt. När fatet är tömt sitter följelocket dikt mot fettfatets botten och lossas med hjälp av tryckluft. Se figur 2.

Pumptyp 16-20 kg hink 1/4-fat 1/1-fat
1:65 med fettretur 0102095 01020940102093
1:6 -01021000102100
Fatlock 010201901021110102110
Följelock 0102202 0102142 0102116