Produkter

Påfyllningssatser

Behållare med fett, batteri och dammskydd
Vikt: 0,4 kg

Art.nr:
Universalfett 250 cm3 907412
Högbelastning HD 250 cm3 907413
Högt varvtal HS 250 cm3 907414
Livsmedelsfett 250 cm3 907415
Hög temperatur HT 250 cm3 907416
FettUniversalHög belastning Högt varvtal LivsmedelHög temp.
NLGI22222
Penetration 265-295 265-295 265-295 265-295 265-295
Basoljeviskositet 220 cSt vid 40 °C 327-350 cSt vid 40 °C 100 cSt vid 40 °C 220 cSt vid 40 °C 220 cSt vid 40 °C
TypKalciumsulfonatkomplex Litiumkomplex Litiumkomplex Aluminiumkomplex Litiumkomplex
BasoljaMineral Mineral SyntetSyntetSyntet