Produkter

Enpunktssmörjare M, 250 cm3

art.nr: 907410

Vikt exkl. fett och batteri 1,07 kg

Enpunktssmörjare modell 250 M och 250 EX är en av de mest sofistikerade enpunktsmörjarna – utvecklad att erbjuda en tillförlitlig smörjning och därmed förbättra
tillgängligheten av den smorda utrustningen genom en avancerad elektronisk styrutrutning. Lubrikatorn består av en vertikal pumpdel, en elmotor/växeldel och ett
mikropocessorbaserat styrsystem som ger ett arbetstryck på upp till 20 bar. Smörjmedlet levereras i en 250 cm³ plastbehållare. När fettet tar slut byts denna ut mot en ny tillsammans med ett nytt batteri.
Genom att skruva av den transparanta kåpan, kan man byta batteriet och fettbehållaren. Pumphuset har en display och tre knappar. Här kan man ställa in utmatninstiderna från ½ till 12 månader i sex steg. Man kan när som helst stänga av lubrikatorn eller ändra tiderna, kontrollera tiden till nästa byte av behållare och kontrollera batteriets nivå.
Vid byte av fettbehållare kan den gamla behållaren lämnas för återvinning – ”Brännbart”. Batteriet, som är av litiumtyp, insamlas med övriga batterier.

Inställningar – För kul/rullager

Vi rekommenderar att kunden verifierar smörjmängderna med maskinleverantören eller lagertillverkaren.

Axel diameter Mängd
121-305 mm 1/2 månad 16,6 cm³/dag
105-120 mm 1 månad 8,3 cm³/dag
88-104 mm 2 månad 4,2 cm³/dag
79-87 mm 3 månad 2,8 cm³/dag
63-78 mm 6 månad 1,4 cm³/dag
49-62 mm 12 månad 0,7 cm³/dag

Funktion

 1. Tryck ner knappen POWER i två sekunder för att sätta igång enheten.
 2. Kolla att LCD:n är på och att den röda LED-lampan blinkar.
 3. Testfunktion: Tryck ner knappen TEST i två sekunder, ”Tst” börjar då blinka och ett ljud hörs. Fett kommer att distribueras från enheten. För att avsluta testfunktionen, tryck ner knappen TEST igen. Testfunktionen kommer att avslutas inom 20 sekunder. Om du inte avslutar testfunktionen själv kommer den automatiskt att avslutas efter 2 minuter.
 4. Tryck ner knappen MODE för att ställa in utmatningsperiod.
 5. Scrolla igenom de olika utmatningsalternativen. Exempelvis 1, 2, 3, 6, 12 eller H (Halv månad).

LCD-skärmens visningsalternativ

 • Inställd utmatningsperiod
 • Antal dagar sedan senaste kompletta cykel
 • Lågt batteri
 • Låg fettnivå
 • Antal återstående dagar till komplett cykel
 • Testfunktion
 • För högt mottryck
 • Val av fettmängd