Produkter

Mätstation

Oval D mätstation är utvecklad för att i ett cirkulationssystem övervaka ett flertal SR flödesmätare. Oval D kan antingen användas som en självständig station, ihop med KVMWIM mjukvaran eller med kundens DCS/PLC via ett modbus RTU protokoll.

Egenskaper:

 • Apparathölje av syrafast stål
 • Display
 • Seriell anslutning RS485 eller RS422
 • Kommunikation med överordnat system
 • Modbus RTU protokoll
 • Kytölä KVM protokoll
 • Reläutgångar för larm
 • Larmblockering vid uppstart
 • Larmgruppering av smörjpunkter

Typiska applikationer:

 • Övervakning av cirkulationssmörjsystem
 • Övervakning av oljeflöden inom industrin
 • Processövervakning
Hölje: Syrafast stål, IP65
Matarspänning: 24 V DC/0.5A ±5% eller 85 - 267 V AC
Display: 4 x 20 tecken + 4 knappar
Kommunikation: Modbus RTU (RS485/RS422) eller KVM (RS422) protokoll
Mätpunkter/ enhet:Max. 48 med Modbus RTU protokoll (96 mätpunkter på begäran) eller max 48 med KVM protokoll.
Max antal enheter:Upp till 64 enheter kan anslutas till en seriell bus.
Alarm kontakter: 3 potentialfria reläer för högt, lågt och larmlågt flöde. 1 programmerbar relä.
Ingång larmeliminering: 3 optokopplade ingångar.
Givartyp: Coil- eller NAMUR-givare.