Produkter

Oljenivåövervakare

För oljetråg där man vill övervaka nivån är Opto-Matic ett bra hjälpmedel. Man kan hela tiden se oljenivån. Enheten har en behållare som automatiskt fyller upp nivån om den skulle sjunka. Opto-Matic har ett extra uttag på baksidan för inkoppling till luftsidan av tråget. Detta gör att tråget till ett slutet system och säkerställer en korrekt nivåvisning oberoende av eventuella tryckvariationer i tråget.

Fördelar:

  • Glasbehållaren är i ett stycke. Det eliminerar att luftläckage uppstår som skulle kunna leda till överfyllnad av huset.
  • Det stora synglaset på 50 mm gör det bekvämt att avläsa nivån, även på längre avstånd!

 

Max temperatur: 120 °C
Behållare: Glasbehållare i ett stycke
Material överdel: Gjuten zink
Material nederdel: Gjuten zink
Material justerkrage: Gjuten zink
Material o-ring: Viton

Dimensioner (mm) Anslutningar
Art.nr Volym ABB max Olja Ventilation
907335118 cm³ 68180 200NPT 1/4" NPT 1/8"
907336 473 cm³ 105 225 244NPT 1/4" NPT 1/8"

Stötskydd i metall Art.nr: 907337-38

Applicering och påfyllnad

Oljenivåövervakaren monteras på oljetråget så att den önskade oljenivån ligger ungefär i mitten av synglaset. Den övre anslutningen ska kopplas till trågets luftsida.
Observera att oljenivåövervakaren skall monteras så att rotationen av axeln skall driva oljan mot anslutningen. Om anslutning görs på den motsatta sidan kommer påfyllnad att ske automatiskt då nivån sjunker under den önskade. Tråget kan då få en för hög oljenivå. Påfyllning av olja sker som visas i figuren. Behållaren läggs snabbt på sin plats varefter man ställer in rätt nivå. Justerkragen fixeras med de två insexskruvarna.