Produkter

Avstängningsventil, maxtryck 4 MPa

Anslutningar: Vikt: Art.nr:
Inv. ISO-G1/2 0,3 kg 0230244
Inv. ISO-G3/4 0,5 kg 0230245
Inv. ISO-G1 0,8 kg 0230246