Produkter

Batteridrivet mobilt oljeaggregat

art.nr: 907239

Viscotroll DC är den ideala lösningen när du ska fylla på olja på platser eller vid tillfällen då du inte har tillgång till varken luft eller elektricitet. Aggregatet har en självsugande kugghjulspump med 12 V DC elektrisk motor.

Den inbyggda tryckvakten gör att pumpen kan startas och stoppas automatiskt. En oljemätare i handtaget gör att du har koll på mängden olja. Aggregatet har en inbyggd batteriladdare. En laddning klarar av att pumpa ut cirka 2/3 av oljan i fatet, sedan måste aggregatet laddas igen.

Flöde: Upp till 6 l/min
Ljudnivå: Under 65 dB
Motorspänning: 12 V DC
Oljeviskositet: Max 2 000 cSt
Vikt: 58 kg
  • Fatkärra, komplett med stöd för ventilhandtag, hållare för utloppsslang med uppsamlare för oljedropp.
  • Självsugande pump med 12 V DC motor, IP55.
  • Sugslang 3/4″, med bottenfilter.
  • Utloppsslang 5/8″, längd 3 meter.
  • Digital handmätare med flexibelt utloppsrör och droppfritt munstycke.
  • Tryckvakt med inbyggd säkerhetsventil.
  • Batteri med batteriladdare.
  • Flödesmätare med mätnoggrannhet ±0.5%