Produkter

Smörjpunktstryckmätare

art.nr: 0102347

För anslutning mellan smörjpump och smörjpunkt för att mäta smörjpunktens mottryck (kontroll av täppta smörjpunkter).

Tryckområde: 0-31,5 MPa 0-4 560 psi
Vikt: 0,2 kg
Art.nr:0102347