Produkter

Påfyllningspump, ”väl tömt”

art.nr: 0102270

För manuell sluten påfyllning från 16- 20 kg standard fetthink. Komplett med fatlock, följelock och 2 m slang med snabbkopplingskropp och skyddspropp för denna. För fetter med penetration upp till NLGI 2.

Kapacitet: 40 cm3 / pumpslag.
Vikt: 6,9 kg
Art.nr: 0102270

Tryckavlastningsläge: Lyft pumpstången uppåt till sitt yttersta läge för att underlätta anslutning av snabbkopplingen, och isärtagning vid övertryck i behållaren.