Produkter

Övertryckskontroll

art.nr: LTB2050-3

Övertrycksventilen monteras i smörjledningen mellan pump och fördelare. Den är inställd att öppna vid 100 bar och skyddar därigenom pumpen från haveri vid blockering av smörjfördelare eller ledning.

Öppningstrycket kan justeras med insexnyckel. Medurs vridning ger högre öppningstryck. Moturs vridning ger lägre öppningstryck. 30 bar per varv. Standardinställning är 100 bar.

Trycket ökar med 30 bar per varv som man skruvar in skruven upp till max 5 varv som ger 250 bar. (Ställ inte in den högre än 200 bar!) Vid 6 varv är ventilen tät.

Trycket minskar med 30 bar per varv som man skruvar ut skruven upp till max 2 varv som ger 40 bar. Vid 3 varv är ventilen helt öppen.

Anslutning: 1/4″
Vikt: 0,4 kg