Produkter

Enpunktssmörjare 150 cm3

art.nr: 907399

Vikt: 0,54 kg

Enpunktsmörjaren är en inom tillverkningsindustrin vanlig automatisk smörjapparat. Sedan introduktionen för mera än 50 år sedan, har dessa förbättrats mycket. De
första fjädermatade ersattes av automatiska gasdrivna lubrikatorer och batteridrivna elektromekaniska lubrikatorer håller nu på att ersätta de gasdrivna. Denna nya teknik är miljövänligare och erbjuder en högre flexibilitet och en större tillförlitlighet än dess föregångare. Den elektromekaniska lubrikatorn drivs av ett litiumbatteri.
En elektrisk motor påverkar kolven i behållaren. Varje gång kolven skjuts fram en på förhand bestämd bit, doserar lubrikatorn en noggrann volym fett. Temperaturen
påverkar därför ej doseringen. Tiden för utmatningen av behållarens innehåll kan ställas in på en DIL-strömställare från en till 12 månader i 12 olika steg. Smörjningen kan avbrytas om så krävs. Man kan också ändra inställd tömningstid. En mycket uppskattad egenskap för denna lubrikator är att behållaren lätt kan återfyllas. Det enda man behöver är en fettspruta och en enkel påfyllnadsutrustning. Då den är tom kan den återfyllas. Om den kastas, skall den samlas upp som Brännbart avfall. Batteriet går i den vanliga batteriinsamlingen.

Behållarstorlek:150 cm³
Vikt, fylld:655 g
Anslutning:ISO-G1/2”
Skyddsklass:IP 65
Tryck:7,5 bar ±2 bar
Temperatur:-20 till +60 °C (beror på fettyp)