Nyheter

Smörjkurs 2024 – 15-18 april

Utbilding med inriktning på handhavande och underhåll av centralsmörjsystem.Kursen innehåller såväl en teoretisk som praktisk del. Denna utbildning är optimal för alla som arbetar med underhåll, förebyggande underhåll eller på något sätt vill öka sin förståelse för hur manuell och automatiserad smörjning fungerar.

Syfte och mål med utbildningen,Som kursdeltagare ska du efter teoretisk genomgång ha goda kunskaper hur olika automatiserade smörjsystem fungerar, var och när man väljer automatiserad smörjning och vilket system som bör användas och varför utifrån olika applikationer. Du känner även till hur ett rationellt smörjunderhåll bör bedrivas och hur man ska tänka utifrån olika förutsättningar. Du har en god kännedom för olika smörjmedel, hur och varför de användes utifrån olika förutsättningar. Som kursdeltagare har du efter att genomgått de praktiska övningarna kunskap om felsökning, enklare reparationer av smörjkomponenter samt klenrörsdragning.

Kursinnehåll

·         Smörjfett, sammansättning och funktion

·         Smörjfett, tillverkning och testmetoder

·         Smörjfett, i applikationer och centralsmörjningssystem

·         Smörjautomation

·         2-ledar fettsmörjsystem

·         Lubrikatorer och progressivsystem

·         Cirkulationssystem

·         Luft-oljesmörjning

·         Enledarsystem

·         Kuggfettspraysystem

·         Kvalitetssäkrad smörjning

·         Hanteringsutrustning för smörjmedel

·         Praktiska grupparbeten

Folder smörjkurs 2024