Nyheter

Nya appar!

Assalub har just släppt två appar: Assalub Grease Doser och Assalub Oil Viscosity.

Assalub Grease Doser-appen hjälper användaren att välja rätt tvåledarfettdoserare till behovet som smörjpunkten har. Den ger också information om hur mycket en doserare ger vid olika inställningar.

Allt i tydliga och enkla tabeller och diagram.

 

Assalub Oil Viscosity-appen hjälper användaren att räkna ut vad viskositeten är vid en viss temperatur. Man anger vad viskositeten för oljan är vid 40 och 100 °C, och även temperaturen man önskar viskositeten för. Appen visar då vad viskositeten är i centiStokes (cSt) enligt ASTM D341.

 

De finns tillgängliga på Androids Play Butik och iPhones App Store.