Kunskapsbank

Vad är fettsmörjning?

Ett flertal utförda studier har påvisat smörjningens betydelse för en säker och pålitlig produktion inom industrin. Man har funnit att bristfällig smörjning står för enorma belopp i form av produktionsbortfall och underhållskostnader varje år.

Genom att kasta ljus och fokus på smörjningen kan således stora belopp sparas. Kunskap inom området kan bidra mångfalt till en effektivare produktionsapparat.

Maskiner består av maskindelar som rör sig mot varandra för att överföra en kraft eller en rörelse. Livslängden för de olika rörliga delarna i en maskin kan starkt påverkas genom att tillföra rätt typ av smörjmedel.

Antalet maskindelar som smörjs med smörjfett är dominerande till antalet inom industrin. Därav bör man lägga stor vikt vid att säkerställa att rätt smörjfett används, med rätt intervall och rätt mängd för att optimera varje enskild maskinprestanda.

Manuell och automatisk fettsmörjning

Beroende på applikation kan man smörja manuellt för hand, eller via ett automatiskt centralsmörjsystem.

 Rätt mängd smörjmedel och rätt intervall är viktigt

Fettsmörjning av roterande maskinutrustning minskar underhållskostnader och minimerar driftstopp. Men för att få absolut bästa förutsättningar finns tre faktorer att beakta:

Följer du dessa tre håller smörjningen en hög kvalitetsnivå.

Assalub är din expert på utrustning för fettsmörjning

Vi hjälper dig med allt smörjning du behöver till din verksamhet. Med flera decenniers erfarenhet är vi ett tryggt val för fettpumpar, centralsmörjsystem, fettdoseringsutrustning och mycket mer för processindustri som till exempel pappers-, cellulosa-, metallvaru- och cementindustri. Vi tillverkar dessutom egna pumpar vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar efter dina behov.

Välkommen att kontakta oss!