GDPR för våra appar

Handhavande av personlig information i ASSALUB ABs appar

Ingen av våra appar använder eller sparar någon personlig data.

För ASSALUB AB, personlig integritet är viktigt. Vi strävar efter att hålla all data skyddad.

Om frågor uppstår så är vi öppna för att svara på dem. Kontaktinformation finns längre ned.

Vi använder ingen personlig information om användaren i våra appar.

Hur man kontaktar oss om man har några frågor

Om du har några frågor hur vi behandlar personlig information kontakta Lars Johansson som är ansvarig för dessa frågor.

Ändringar av integritetspolicy kan ske. Den senaste version av integritetspolicyn kan alltid hittas här.

 

Senaste uppdatering: 15 februari 2023.