Stålindustri

LubeRight för fettsmörjning

LubeRight är ett bra komplement där kostnaderna för 2-ledarsystem riskerar att bli för stora och att du ändå vill ha kontroll på fettsmörjningren. För att övervaka kritiska smörjpunkter så är LubeMon och WLubeMon en god försäkring på kritiska lager.

Stränggjutning

På grund av höga temperaturer och aggressiv miljö används våra 2-ledar fettsmörjsystem i syrafast utförande. På grund av hög fettförbrukning används ofta containers med fett där Assalub 1:65 pumpen fungerar utmärkt med den inbyggda fettreturen. Vid Svalbäddar, rullbanor samt kall och varmslipar duger det gott med förzinkat utförande. Systemen är tillförlitliga och enkla att kontrollera funktionen på.

Valsverk, härdverk, rullbanor, svalbäddar, ugnar och saxar

Här har vi mycket lagersmörjning där 2-ledarsystem är ett utmärkt val då systemen ofta blir relativt stora.

Växellådor

På dom större växellådorna är det relativt vanligt med oljecirkulationssystem.

Smörjbodar

Här levererar vi mycket tryckluftsdrivna pumpar för fett och olja. Våra 1:6 oljepumpar ger kraft och flöde för att pumpa alla sorters oljor upp till dom tjockaste växellådsoljorna. 1:6 pumpen kan med fördel även användas för NLGI 2 fett för fyllning av fettsprutor eller ren överföring till kärl eller annat.

Den vanligast förekommande fettpumpen är annars 1:65 pumpen med väl tömt. Denna pump används för fyllning av fettsprutor, manuell smörjning eller i automatiska fettsmörjsystem som 2-ledarsystem, progressivsystem eller fettspraysystem.