Sågverk

Här rekommenderar vi våra 2-ledar fettsmörjsystem vid automatisering av fettsmörjning, och enledarsystem för kedjesmörjning.

Generellt kan man säga att LubeRight är ett bra komplement där kostnaderna för 2-ledarsystem blir för stora, men där du ändå vill ha kontroll på fettsmörjningen. För att övervaka kritiska smörjpunkter så är LubeMon och WLubeMon en god garanti på att kritiska lager blir smorda.

Smörjbodar

Här levererar vi mycket tryckluftsdrivna pumpar för fett och olja. Våra 1:6 oljepumpar ger kraft och flöde för att pumpa alla sorters oljor upp till dom tjockaste växellådsoljorna. 1:6 pumpen kan med fördel även användas för NLGI 2 fett för fyllning av fettsprutor eller ren överföring till kärl eller annat.

Den vanligast förekommande fettpumpen är annars 1:65 pumpen med väl tömt. Pumpen används för fyllning av fettsprutor, manuell smörjning eller i automatiska fettsmörjsystem som 2-ledarsystem, proggressivsystem eller fettspraysystem.