Pappers- och massabruk

För pappersmaskiner, kartongmaskiner och torkmaskiner i pappers- och massaindustrin:

Vira och presspartier

Här används våra 2-ledar fettsmörjsystem i syrafast utförande med stor framgång på grund av den stora variationen i doseringsmängd som gör att vi i samma system kan ansluta en stor pressvals ner till små förbrukare som schabrar, enkel ombyggbarhet då valsar kan ändras.

Systemen är tillförlitliga och enkla att kontrollera.

Torken

Här är det vanligast med oljecirkulationssystem som kyler, avvattnar, avluftar och filtrerar oljan.

Detta gäller för torkcylindrar och ledvalsar. I vissa fall kan ledvalsar vara fettsmorda med 2-ledarsystem, framför allt de lågt placerade ledvalsarna.

För kringutrustning så kan både 2-ledarsystem eller LubeRight användas.

Renserier/Vedgård

Kokerier och pannor

Här används mycket 2-ledarsystem för transportörer, slussmatare, högtryckskikar, fläktar mm. För rökgasfläkten kan Assalubs B-apparater användas som oljecirkulationssystem.

Stokrar

Här rekommenderar vi absolut Assalubs 2-ledar fettsmörjsystem. Det blir en stor skillnad på energiåtgång och hållbarhet för glidytor och tätningar då vi smörjer utrustningen 2-4 ggr/timme.

LubeRight är ett bra komplement där kostnaderna för 2-ledarsystem blir för stora och att man ändå vill ha kontroll på fettsmörjningren. För att övervaka kritiska smörjpunkter så är LubeMon och WLubeMon en god garanti på att kritiska lager blir smorda.

Smörjbodar

Här levererar vi mycket tryckluftsdrivna pumpar för fett och olja. Våra 1:6 oljepumpar ger kraft och flöde för att pumpa alla sorters oljor upp till dom tjockaste växellådsoljorna. 1:6 pumpen kan med fördel även användas för NLGI 2 fett för fyllning av fettsprutor eller ren överföring till kärl eller annat.

Den vanligast förekommande fettpumpen är annars 1:65 pumpen med väl tömt. Pumpen används från fyllning av fettsprutor, manuell smörjning eller i automatiska fettsmörjsystem som 2-ledarsystem, proggressivsystem eller fettspraysystem.