Cementindustri

I cementindustrin används mycket lubrikatorer främst till mellanlager i skruvtransportörer. Fördelen med lubrikatorerna är att man kan få en låg men konstant matning av smörjmedlet. Men även här har förekomsten av 2-ledarsystemen ökat tack vare flexibiliteten i ändring av smörjpunkter, samt det stora spannet i doseringsmängd. 

Luberight för fettsmörjning

Som ett komplement är LubeRight en bra lösning där kostnaderna för 2-ledarsystem eller lubrikatorer blir för stora och att man ändå vill ha kontroll över fettsmörjningen. För att övervaka kritiska smörjpunkter så är LubeMon och WLubeMon en god försäkring på kritiska lager.

Kuggdrift för ugnar

För cementugnars drift så kan du med fördel spraya fettet på kuggarna med Assalub fettspraysystem.

Smörjbodar

Här levererar vi mycket tryckluftsdrivna pumpar för fett och olja. Våra 1:6 oljepumpar ger kraft och flöde för att pumpa alla sorters oljor upp till dom tjockaste växellådsoljorna. 1:6 pumpen kan med fördel även användas för NLGI 2 fett för fyllning av fettsprutor eller ren överföring till kärl eller annat.

Den vanligast förekommande fettpumpen är annars 1:65 pumpen med väl tömt. Denna pump används för fyllning av fettsprutor, manuell smörjning eller i automatiska fettsmörjsystem som 2-ledarsystem, proggressivsystem eller fettspraysystem.